รายงานการทดสอบฆ่าเชื้อ Escherichia coli 

Test of Hand Disinfection

SIMEC AG / Swiss Testing Lab

รายงานการทดสอบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N2 Test of Influenza Virus H5N2 Type 1

SIMEC AG / Swiss Testing Lab

รายงานผลการทดสอบฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

Bacterial Test Report

SIMEC TRADE AG / Swiss testing Lab

รายงานผลการทดสอบฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

Bactericidal test report

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / Department of Medical Sciences

รายงานผลการทดสอบฆ่าไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย

Test of Foot and mouth disease virus

กรมปศุสัตว์ / Department of Livestock Development)

รายงานผลการทดสอบโรคอหิวาห์สุกรอัฟริกัน

Test result of Anti-ASFV

Le Van Phan, DVM, PhD/VNUA

รายงานผลทดสอบการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในสัตว์ปีก

Testing Of SteriPlant in its effects on poultry stables University of Zurich