สเปรย์ขจัดกลิ่นและปรับอากาศแม็กนีเฟรซ (MAGNIFRESH)

       

Q: ส่วนผสมหลัก มีอะไรบ้าง

A : เอนไซม์สกัดจากพืชพันธุ์, สารสกัดน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์

Q: What are the main ingredients?

A: Extract Plant Enzymes, Pure Natural Essential Oils 

Q : สามารถใช้ฉีดพ่นขณะที่มีบุคคลอยู่ในบริเวณโดยรอบ ได้หรือไม่

A : สามารถใช้ได้

Q: Can it be used for spraying while people are in the room?

A: Yes

 

      

Q : สามารถใช้ในสถานที่ใดได้บ้าง

A : ภายในบ้านและตามมุมอับของบ้าน เช่น ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องนั่งเล่น ห้องเปลี่ยนผ้าอ้อม และบริเวณที่อยู่สัตว์เลี้ยง

 

Q: What places can be used?

A: Inside the house such as bedrooms, bathrooms, kitchens, living rooms, diaper changing rooms. And the area where the pet is living.

 

     

Q : สามารถใช้ช่วยกำจัดกลิ่นอะไรได้บ้าง

A : กลิ่นไม่พึ่งประสงค์ต่าง ๆ เช่น กลิ่นบุหรี่ กลิ่นอาหารที่มีกลิ่นรุนแรง กลิ่นขยะ กลิ่นอับจากตู้เสื้อผ้าและรองเท้า กลิ่นท่อระบายน้ำ และกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในรถยนต์

Q: What kind of odors does it help to eliminate?

A: Odors such as cigarette smells, strong food odors, junk odors, musty odors from the wardrobe and shoes, drain smell and odors inside the car

 

   

Q : สามารถเก็บไว้ในรถยนต์ได้หรือไม่

A : สามารถเก็บไว้ภายในรถยนต์ได้ แต่ไม่เหมาะสำหรับการเก็บไว้ในรถยนต์ที่จอดกลางแจ้ง (อุณหภูมิสูงเกินกว่า 40 องศาเซลเซียส) เนื่องจากจะทำให้ผลิตภัณฑ์ด้านในเสื่อมสภาพไวขึ้น แต่ตัวผลิตภัณฑ์ไม่ก่อให้เกิดการติดไฟ เพราะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

 

Q: Can it be kept in the car?

A: It can be stored inside the car. But it is not suitable for keeping in a car parked outdoors. (Temperature higher than 40 degrees Celsius) because it will cause the product to deteriorate faster. But the product itself is not frameable because it does not contain alcohol or frameable hazardous substances.

 

Q : หากฉีดสเปรย์ขจัดกลิ่นและปรับอากาศแม็กนีเฟรซ (MAGNIFRESH) แล้วบังเอิญโดนผิวหนัง จะเป็นอันตรายหรือไม่

A : ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล ในกรณีผิวแพ้ง่ายควรปฏิบัติตามคำเตือนบนฉลาก

 

Q: Will it be dangerous if accidentally sprayed on the skin?

A: It depends on the individual’s skin condition. In case of sensitive skin, should be followed the instruction which is shown on the label.

 

   

Q : สามารถใช้ในห้องที่มีลมผ่านปกติได้หรือไม่ หรือต้องใช้ในห้องแอร์ที่มีลักษณะปิดมิดชิด

A : สามารถใช้ได้ทุกที่ และเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรฉีดในบริเวณต้นตอของกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

 

Q: Can it be used in a room with air flow? Or it must be used in a fully enclosed air-conditioned room

A: It can be used everywhere. And to achieve the product efficiency, you should be sprayed at the source of the unpleasant smell.

 

     

Q : คุณแม่ตั้งครรภ์ สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่ 

A : ได้

 

Q: I am pregnant, Can I use the product ?

A: Yes

 

         

Q : สเปรย์ขจัดกลิ่นและปรับอากาศแม็กนีเฟรซ (MAGNIFRESH) ปริมาณ 500 ml. ใช้ได้นานไหม

A : ขึ้นอยู่กับความบ่อยครั้งของการใช้งาน และปริมาณในการใช้ต่อครั้ง

 

Q: The product 500 ml. How long it can be used ?

A: It depends on how often you use the product. And the amount of the use per time

 

     

Q : สเปรย์ขจัดกลิ่นและปรับอากาศแม็กนีเฟรซ (MAGNIFRESH) สามารถช่วยดับกลิ่นได้ทันที หรือไม่

A : ฉีดสเปรย์ขจัดกลิ่นและปรับอากาศแม็กนีเฟรซ (MAGNIFRESH) ทิ้งไว้สักครู่ ก่อนเข้าใช้งานบริเวณพื้นที่

 

Q: the product could help deodorize immediately?

A: Leave it for a while before using the area