Q&A copy-01.jpg

คำถามที่พบบ่อย

สามารถใช้กับเด็กแรกเกิดได้ไหม

💧สามารถใช้ได้กับเด็กแรกเกิด เพราะปราศจากสารเคมี 100% ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และน้ำหอม

 

สามารถเทเติมได้ไหม และเพราะอะไรไม่ควรใช้ภาชนะบรรจุภัณฑ์อื่นๆ

💧ลูกค้าสามารถซื้อ SteriPlant ขวดใหญ่ แล้วมาเทแบ่งบรรจุใส่ขวด SteriPlant  ขวดเล็กได้ แต่ห้ามเทลงในบรรจุภัณฑ์อื่นๆที่ไม่ใช่ขวด SteriPlant เนื่องจาก ขวด SteriPlant เป็นขวดพลาสติกชนิด HDPE ที่ได้มาตรฐานและผ่านการทดสอบมาแล้วว่าสามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าซึ่งมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคได้

ขนาด 50 ml. ใช้ได้นานแค่ไหน

💧ขึ้นกับปริมาณการใช้ ขวดเล็กสามารถกดได้ 320 ครั้ง

 

ควรฉีดตรงไหนบ้าง

💧รถเข็นเด็ก, ของเล่นลูก, จุกนม, เครื่องปั้มนม, จานชาม ช้อนส้อม, เบาะ คาร์ซีท พื้นผิวสัมผัสต่างๆ และพื้นที่สาธารณะ ที่ต้องการพ่นฆ่าเชื้อโรค

 

ฉีดแล้วต้องล้างน้ำออกหรือเช็ดออกไหมหรือไม่

💧หลังจากพ่น SteriPlant แล้วไม่ต้องล้างน้ำหรือเช็ดออก เพราะ SteriPlant เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อสูตรน้ำ ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ในทันทีที่พ่น และไม่มีส่วนผสมของสารเคมีใดๆ และจะไม่ทิ้งคราบต่างๆไว้

เข้าปากเป็นอันตรายไหม

💧ไม่เป็นอันตราย

สินค้ามีวันหมดอายุไหม

💧สินค้ารับประกันพลังงานไฟฟ้าที่  18 เดือน ซึ่งหลังจากนั้น พลังงานไฟฟ้าจะค่อยๆลดลงไปแต่ไม่เป็นอันตรายใดๆ)

(พลังงานไฟฟ้าที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้คือ 750 มิลลิโวลต์ ซึ่ง Steriplant มีค่าพลังงานที่ 900-950 มิลลิโวลต์)

 

มี อย. ไหม ได้รับการรับรองจากอะไรบ้าง

💧ได้ขึ้นทะเบียนกับ อย ภายใต้เครื่องมือแพทย์ และมีผลการรับรองการทดสอบว่าสาารถฆ่าเชื้อโรคได้จากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, กรมปศุสัตว์, ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, และจากห้องปฏิบัติการหน่วยงานเอกชน และต่างประเทศ

 

เก็บในรถได้ไหม

💧ควรหลีกเลี่ยงการเก็บไว้ในรถ ควรเก็บในอุณหภูมิห้องปกติ

 

ถ้าหากลืมทิ้งไว้ในรถที่จอดกลางแดด ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่ มีผลอย่างไรบ้าง

💧หากลืมทิ้งไว้ในรถ หรือตากแดดไว้นานๆ อาจมีผลทำให้พลังงานไฟฟ้าคลายประจุ ซึ่งจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการตากแดด ซึ่งจะทำให้คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคลดลง แต่จะไม่ก่อนให้เกิดอันตรายใดๆ ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงในการเก็บไว้ในรถ

มีแอลกอฮอล์ไหม

💧ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

สามารถฆ่าเชื้อในอากาศได้หรือไม่

💧สามารถฆ่าเชื้อโรคในอากาศได้ เมื่อพ่น SteriPlant ในอากาศ พลังงานไฟฟ้าที่ออกมากับละอองน้ำยา จะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ในทันที การจะฆ่าเชื้อโรคในอากาศนั้น ควรที่จะพ่นบ่อยๆ เพราะอากาศมีการหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา

กลิ่นคล้ายคลอรีนใน SteriPlant?

💧กลิ่นที่มีใน SteriPlant เป็นกลิ่นที่ออกมาจาก Sodium Chloride (เกลือ) เมื่อเกิดการแตกประจุในการทำน้ำ electrolyte  ทำให้เกิดการแตกอนุภาคของเกลือ ซึ่งกลิ่นอาจจะคล้ายกันกับกลิ่นสระว่ายน้ำเกลือ แต่ไม่ใช่คลอรีน

สำหรับสินค้าที่เพิ่งผลิตออกมาใหม่ จะมีกลิ่นดังกล่าวนั้น หมายถึงว่ามันเป็นสินค้าใหม่ ไม่ได้เก็บค้าง ไม่เป็นอันตรายค่ะ กลิ่นจะค่อยๆจางหางไปเอง แต่ไม่ว่าจะมีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นก้อไม่เป็นอันตราย