ผลิตภัณฑ์

สเตอริแพลนท์เป็นน้ำที่มีประจุบวกมีประสิทธิภาพในการลดค่าการเกิดออกซิเดชันสูง (ORP) อยู่ที่ 850 มิลลิโวลต์ ถึง 950 มิลลิโวลต์.  นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำยาฆ่าเชื้อนี้สามารถกำจัดสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายต่อน้ำ, อากาศและอาหาร ได้อย่างน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ

Air Freshener ผลิตโดย Actiwa Swiss เป็นผลิตภัณฑ์น้ำยากำจัดกลิ่นที่เป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพสูงที่สามารถกำจัดกลิ่นได้อย่างถาวร กำจัดกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนา เช่น ควันบุหรี่ กลิ่นท่อระบายน้ำ กลิ่นสีทาบ้าน ฯลฯ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ปลอดสารพิษ, ย่อยสลายได้

Ultra-Filtration เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการบำบัดน้ำและฆ่าเชื้อโรคในน้ำทุกประเภท.